Preview Mode Links will not work in preview mode

Transparency Loop l دایره شفافیت


Jan 4, 2021

حتما این جمله این معروف را شنیده‌اید که می‌گوید اگر به جنگ فساد بروی٬ فساد هم سلاحش را برمیدارد و با تو می‌جنگد. این به این یعنی  است که اگر اراده کنیم که فساد را کاهش دهیم٬ افراد و گروه‌های فاسد منفعل نخواهند ماند و اجازه نخواهند داد که ما برنامه‌ها و کمپین‌های مبارزه با فساد را به راحتی اجرا کنیم. در واقع٬ این اتفاقی است که تاکنون افتاده و این تقابل منجر به شکست بسیاری از کمپین‌های مبارزه با فساد در کشورهای در حال توسعه شده است.  به گفته بسیاری از صاحب نظران٬ یکی از دلایل این شکست٬ این بوده که طراحان برنامه‌های مبارزه با فساد در کشورهای درحال توسعه٬ دمکراتیزاسیون را اولویت کمپین‌ها و برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

در این ایپزود٬ به معرفی مشتاق خان٬ اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه سواَز خواهیم پرداخت. مشتاق خان منتقد بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های مبارزه با فساد در کشورهای درحال توسعه است. او معتقد است برای مبارزه موثر با فساد٬ باید نگاه و روش را  در تدوین استراتژی برای این برنامه‌ها تغییر داد. او فعالان مبارزه با فساد را دعوت می‌کند تا در قدم اول به طور دقیق نوع فساد و نقشی که رانت و ذینفعان رانت در جامعه بازی می‌کنند را مطالعه کنند. از نظر مشتاق خان٬ این شناخت کلیدی است چراکه ‌می‌تواند به فعالان این حوزه سرنخ بدهد که چطور فساد را نشانه بگیرند طوری که رانت‌خوارها و افراد فاسد برنامه‌های مبارزه با فساد را به سمت شکست نبرند

👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید

🌐 Libsyn

🌐 Apple Podcasts

🌐 Namlik

🌐 CastBox

🆔Twitter

🆔Telegram

#شفافیت

#مشتاق_خان

#مبارزه_با_فساد