Preview Mode Links will not work in preview mode

Transparency Loop l دایره شفافیت


Jan 2, 2022

در اپیزود دوم فصل سوم پادکست دایره شفافیت به ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اخیرا توسط دولت سیزدهم معرفی شد می‌پردازیم. توجه به بودجه کشور و بررسی آن٬ قدم کلیدی برای شناخت فساد و راه های مبارزه با آن است. بنابراین در این سند٬ ما چهار حوزه را مورد توجه و نقد قرار داده ایم.

👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید

🌐 Libsyn

🌐 Google Podcast

🌐 Apple Podcasts

🌐 Namlik

🌐 CastBox

🆔Twitter

🆔Telegram