Preview Mode Links will not work in preview mode

Transparency Loop l دایره شفافیت


Feb 16, 2020

اپیزود سوم پادکست دایره شفافیت به زودی منتشر خواهد شد! در این اپیزود درباره پروژه #نماسنج که پویشی برای برای ارزیابی عملکرد نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی ایران بود خواهید شنید.

درباره نماسنج:

بحث‌های این روزها در مورد #انتخابات و شرکت یا عدم شرکت در آن به کنار٬ واقعا ما چه اندازه می‌دانیم که نماینده هایمان در مجلس کجا ایستاده اند و در تدوین و مصوب شدن یک قانون چه نقشی بازی می‌کنند؟ آیا نماینده ای که به او رای داده ایم در کار قانون‌گذاری و دیگر فعالیت های خودش در مسیر تحقق قولهای انتخاباتیش حرکت می کند؟

پروژه نماسنج در حدود بیش از دو سال٬افزون بر ۱۷۰۰ تذکر نمایندگان٬ بیش از ۱۸۰ نطق و ۲۱۲ طرح را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و گزارش هایی را برای مخاطبان خود ارائه کرد. برای اطلاع از موفقیتها و چالش های این پروژه مصاحبه مرا با دکتر حنیف رهبری یکی از گردانندگان نماسنج بشنوید.

برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید:👇🏼

🌐http://transparencyloop.libsyn.com

Apple Podcasts

🌐https://apple.co/2GiYZP0

Namlik

🌐http://bit.ly/2uyHebQ

CastBox

🌐http://bit.ly/2OZFFvc

🆔Twitter: @TRLoopPodcast

🆔Telegram: @TransparencyLoop