Preview Mode Links will not work in preview mode

Transparency Loop l دایره شفافیت

Nov 30, 2020

وقتی از پولشویی صحبت می‌کنیم دقیقا از چه چیزی داریم حرف می‌زنیم؟  پولشویی‌های کلان بین‌المللی چگونه در بانک‌ها انجام می‌شود؟ چه بازیگرانی در این فعالیت‌ها درگیرند و کدام...


Nov 25, 2020

 ادعاهای تقلب دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا دقیقا چه بودند؟

بررسی علت شکست استراتژی ترامپ در طرح ادعای تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ در گفتگو با وحید عابدینی٬ فعال مدنی و پژوهشگر...


Sep 29, 2020

هفته پیش خبر مهمی منتشر شد که فعالان مبارزه با فساد را در سراسر دنیا، کاملا نگران کرد. این خبر درباره لو رفتن اسنادی به نام سندهای فین سن بود که از نقش کمکی چند بانک قدرتمند، در...


Jul 22, 2020

 رابطه شفافیت بودجه کشور با مدیریت مجتمع‌های آپارتمانی مسکونی چیست؟ آیا  شفافیت باعث افزایش اعتماد شهروندان یا ساکنین به مدیریت کشور یا مدیریت ساختمان می‌شود؟ 

در اپیزود هشتم...


Jun 18, 2020

سلام دوستان. من کوثر گوهری هستم و این یکی دیگر از اپیزودهای پادکست دایره شفافیت است که به مساله شفافیت٬ پاسخگویی٬ فساد و مبارزه با آن می پردازد.

در این اپیزود ما به کشور...