Preview Mode Links will not work in preview mode

Transparency Loop l دایره شفافیت

Feb 21, 2021

در اپیزود دوم فصل دوی پادکست دایره شفافیت٬ درباره نقش شرکت‌های پوسته‌ای ثبت شده در انگلستان در انفجار لبنان صحبت کرده‌ایم.

اطلاعات شرکت‌ها٬ صاحبان و بخشی از ذینفعان آنها در...


Jan 29, 2021

در اپیزود اول فصل دوم پادکست دایره شفافیت٬ با بهنام ذوقی درباره آرا و نظریات مشتاق خان صحبت کرده‌ایم. 

مشتاق خان استاد دانشگاه سواز لندن و از پژوهشگران پیشرو در حوزه اقتصاد...


Jan 4, 2021

حتما این جمله این معروف را شنیده‌اید که می‌گوید اگر به جنگ فساد بروی٬ فساد هم سلاحش را برمیدارد و با تو می‌جنگد. این به این یعنی  است که اگر اراده کنیم که فساد را کاهش دهیم٬...


Nov 30, 2020

وقتی از پولشویی صحبت می‌کنیم دقیقا از چه چیزی داریم حرف می‌زنیم؟  پولشویی‌های کلان بین‌المللی چگونه در بانک‌ها انجام می‌شود؟ چه بازیگرانی در این فعالیت‌ها درگیرند و کدام...


Nov 25, 2020

 ادعاهای تقلب دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا دقیقا چه بودند؟

بررسی علت شکست استراتژی ترامپ در طرح ادعای تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ در گفتگو با وحید عابدینی٬ فعال مدنی و پژوهشگر...